Medewerkers

Rob Janse,
Algemeen fysiotherapeut, Claudicatio Intermittens

Staf Wielockx,
Algemeen fysiotherapeut, Oedeemtherapeut, Medical Taping

Hans Cuijpers,
Algemeen fysiotherapeut, Claudicatio Intermittens, Medical Taping